Three Gorges Probe

FACTBOX: Hydro development along the upper Yangtze and tributaries

(April 6, 2009)

River # of dams per cascade Dams already built (Generating capacity: MW) Dams under construction (Generating capacity: MW) Dams planned (Generating capacity: MW)
Yangtze (main channel)  5  Three Gorges (22,400)
Gezhouba (2,715)
 Shipeng (2,130)
Zhuyangxi (3,000)
Xiaonanhai (1,750)
Jinsha (middle and lower reaches)  12  Ahai (2,000)
Jinanqiao (2,400)
Longkaikou (1,800)
Ludila (2,100)
Guanyinyan (3,000)
Xiluodu (12,600)
Xiangjiaba (6,000)
 Shanghutiao (n/a)
Liangjiaren (3,000)
Liyuan (2,400)
Wudongde (8,700)
Baihetan (13,050)
Wu (main channel)  12  Putting (75)
Hongjiadu (600)
Dongfeng (695)
Suofengying (600)
Wujiangdu (1,250)
 Yinzidu (540)
Goupitan (3,000)
Silin (1000)
Shantuo (1,120)
Pengshui (1,750)
Yinpan (600)
Baima (300)
Jialing (main channel)  17 Jinyintai (120)
Hongyanzi (90)
Xinzheng (108)
Mahui (46)
Qingju (136)
Dongxiguan (180)
Tongzihao (99)
Jinxi (150)
Xiaolongmen (52)
Caojie (500)
Shuidongba (120)
Tingzikou (800)
Cangxi (66)
Shanxi (87)
Fengyi (750)
Lize (92)
Jingkou (no data)
Min (main channel)  17 Tianlonghu (180)
Jinlongtan (180)
Jiyu (102)
Tongzhong (57)
Jiangsheba (128)
Futang (360)
Taipingyi (260)
Yingxiuwan (135)
Zipingpu (760)
Guanyinyan (no data)
Banqiaoxi (30)
Shazui (250)
Longxikou (460)
Jianwei (250)
Dongfengyan (no data)
Laomukong (no data)
Pianchuangzi (740)
Dadu (main channel)  24 Gongzui (700)
Tongjiezi (600)
Shuangjiangkou (1,800)
Houziyan (1,600)
Changheba (2,200)
Huangjinping (600)
Luding (800)
Dagangshan (2,300)
Longtoushi (640)
Pubugou (3,300)
Shenxigou (640)
Shawan (480)
Angu (640)
Xiaerjia (540)
Bala (560)
Dawei (360)
Pushigou (300)
Jinchuan (800)
Badi (1,100)
Danba (1,300)
Yingliangbao (1,300)
Laoyingyan (640)
Zhentouba (460)
Shaping (860)
Yalong (main channel)  21 Ertan (3,300) Lianghekou (2,700)
Jinping I (3,600)
Jinping II (4,800)
Guandi (2,400)
Tongzilin (600)
Wenboshi (150)
Renqingling (300)
Reba (250)
Ada (250)
Geni (200)
Tongha (200)
Yingda (500)
Xinlong (500)
Gongke (400)
Gongbagou (500)
Yagen (1,400)
Lenggu (2,700)
Mengdigou (1,840)
Yangfanggou (1,500)
Kalaxiang (1,080)

Fact Box Notes:
1) Collected and edited by Fan Xiao, February 2009.
2) Dams are listed from upstream to downstream.
3) Jinsha River is a section of the upper Yangtze’s main channel from Batong to Yibin City in Sichuan Province.
4) Wu, Jialing, Min, Dadu and Yalong are Yangtze tributaries.

Fan Xiao, Three Gorges Probe, April 6, 2009

___________________________________________

Further readings and updates:

China Yangtze Power H1 electricity output 7pct YoY

Categories: Three Gorges Probe

1 reply »

  1. Right next to China is Kazakhstan with 10 times more recoverable coal reseurcos than Mongolia. 20 times if you count in just anthracite and bituminous coal.Russian coal exports to China, though not great, have grown tenfold in a few years.Nevertheless, since China’s consumption now is close to 3500 million tons with recoverable reserve life of 35 years, and world total coal exports 1100 million tons . the writing’s on the wall.France built 56 nuclear reactors in 15 years I wonder how many the Chinese would be able to build if they really went for it?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s